LICEUL  TEHNOLOGIC  "VALERIU BRANISTE"
   
 
COMISII PERMANENTE
 

 

COMISIILE PERMANENTE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Tabel cu denumiri comisii, responsabili, componență

An şcolar 2018-2019

 

Nr. crt.

Denumire comisie

Responsabil

Componenta

1

COMISIA PENTRU CURRICULUM

GHEORGHE NICOLAE COSMIN

Cnejevici Dana

Stan Dana

Borlovan Emanuel

Varzaru Marilena

Borca Sorin

Udrea Laura

Pop Silvia

 

2

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

ȚUDEC ADELINA

Lupsa Gabriel

Cnejevici Dana

Boagiu Robert

Cherlea Daniela reprezentant părinti

Agache Mihai - reprezentant Consiliul Local

Burcu Catalin reprezentant elevi

3

COMISIA PENTRU PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUĂ

DUȚĂ IONELA

Paulescu Gabriela

Ilies Marcela

Voichescu Raluca

4

COMISIA DE SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUATII DE URGENȚĂ

BORCA SORIN

Cosma Neli

Getvan Andru

Dobre Mihail

5

COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

GHEORGHE NICOLAE COSMIN

Pop Silvia

Tudec Adelina

Lupsa Gabriel

Nodis Marieta-

Teslovan Mirabela

Totoc Adriana

 

 

 

6

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENTEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIEȘI DISCRIMINARII ÎN MEDIUL SCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

IORDACHE OANA

Getvan Andru

Profesor consilier-Furdean Cristina

Teleabă Viorelia

7

COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

LUPŞA GABRIEL

Cnejevici Dana

Voichescu Raluca

Iordache Oana

Carebia Liliana

8

COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ȘI A OFERTEI EDUCAŢIONALE

TESLEVICI ILEANA

Borlovan Ioan

Cosma Neli

Paulescu Gabriela

Virdaru Zina.

Gherca Ileana

9

COMISIA PENTRU TRANSPARENȚĂ INFORMAȚIONALĂ

BOAGIU ROBERT

Ghelesian Petru

Iordache Oana

10

COMISIA PENTRU PROGRAME SI PROIECTE EUROPENE

 

BLAJ IOAN CIPRIAN

Voichescu Raluca

Cnejevici Dana

Lupsa Gabriel

Duta Ionela

11

COMISIEI PENTRU FRECVENŢĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR

BORLOVAN IOAN

Cut-Lupulescu Flavia

Furdean Cristina

Bunea-Armean Andreea

Tomoni Cristian

12

COMISIA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ SI PROFESIONALA

FURDEAN CRISTINA

Criganuta Veronica

Duta Ionela

Ilies Marcela

13

COMISIA PENTRU ,,NOILE EDUCAŢII”: EDUCAŢIE ECOLOGICĂ, EDUCAŢIE RUTIERĂ, EDUCAŢIE SANITARĂ

LAUDACESCU LAVINIA

Purdea Maria

Storcevoi Mihaela

Getvan Andru

14

COMISIA DE GESTIONARE A SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT AL INVĂȚĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA – SIIIR

GHEORGHE NICOLAE COSMIN

Tudec Adelina

Udrea Gabriel

Nodis Marieta

Teslovan Mirabela

15

RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

UDREA GABRIEL

RESPONSABIL PĂROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16

CONSILIER DE ETICĂ

IORDACHE OANA

 

CONSILIER DE ETICĂ