LICEUL  TEHNOLOGIC  "VALERIU BRANISTE"
   
 
INVATAMANT DUAL
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Domeniul de pregătire: Industrie textilă şi pielărie

 

Calificarea profesională: Confecţioner produse textile , şcoala profesională, nivel 3

-parteneri: SC. AUTOLIV SRL, Divizia Textile, Lugoj, Timiş, str. Drumul Tapiei, Nr.61

SC. INTER-SPITZEN, Lugoj, Timiş, str. Drumul Tapiei, Nr. 52

-număr de elevi contractaţi, începând cu anul şcolar 2017-2018: 56

-model contract

 

2. Domeniul de pregătire: Comerţ, şcoala profesională,

Calificarea profesională: Comerciant-vânzător , şcoala profesională, nivel 3

-parteneri: SC. PROFI ROM FOOD SRL, Timişoara, Jud. Timiş, Calea Sever Bocu, Nr. 31

-număr de elevi contractaţi, începând cu anul şcolar 2019-2020: 28

-model contract