LICEUL  TEHNOLOGIC  "VALERIU BRANISTE"
   
 
DOCUMENTE MANAGERIALE
 

 

 

 

1. Planul managerial anual

2. Regulamentul Scolii