LICEUL  TEHNOLOGIC  "VALERIU BRANISTE"
   
 
DOCUMENTE MANAGERIALE
 

 

 

 

 

 

1. Planul managerial anual

 

2. Regulamentul de organizare si functionare a LTVB

 

3. Codul de conduita

 

4. Regulamentul intern