LICEUL  TEHNOLOGIC  "VALERIU BRANISTE"
   
 
        DIRECTORII
 

 

 

 

 

 

Director

 

Prof.Gheorghe Nicolae Cosmin

 

Profesor gradul I

-Absolvent Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Litere, Filosofie si Istorie, Specializarea: Filosofie, 2001 .

 

-Absolvent program de reconversie profesionala, Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Economie si educatie antreprenoriala .

 

 

Director adjunct

Prof.Pop Silvia