Pentru ca DA, si NOI PUTEM!

Internaționale

2021-2026, Acreditare Erasmus+ VET, 2020-1-RO01-KA120-VET-095633

2020, Acces la succes profesional: Drumul spre reuşită, ID: 130675

2020, Smart Community, ID: 139568

2020, Carrer Accesibility for Resilient Employment in STEMM, 2020-1-UK01-KA201-078909-04

2020, Online Orientation for Youth, 2020-1-IT01-KA226-VET-009217

2019, Assurance Framework for VET NRP, Reţele parteneriale: Reţeaua 7, Industrie textilă şi pielărie, EQAVET-NRP-RO 2019-2022

2018, Improving skills, increasing professional opportunities 2018-1-RO01-KA102-049274

2018, IoT for new business ( Internet of Everything) 2018-1-RO01-KA202-049291

2017, Youth an training for successful career 2017-1-RO01-KA102-036600

2015, IOT DIGI CLASS 2015-1-TR01-KA202-022399

2015, Together for a European professional future 2015-1-RO01-KA102-014696,

2015, Yale Model-school should be a place where everyone likes to be, KA1-Staff training 2015-1-RO01-KA101-014613

2014, Dezvoltarea competenţelor cheie pentru un parcurs şcolar performant-COMPERFORM POSDRU ID: 137881

2014, Formarea competențelor cheie pentru șanse egale în educație POSDRU ID 137857

2013, Model de consiliere centrat pe consilierea şi educarea carierei elevilor POSDRU ID 62350

2012, Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale / Domeniul Industrie textilă şi pielărie POSDRU ID 57551

2012, Educatori pentru societatea cunoaşterii POSDRU ID 55659

2012, Formarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice POSDRU ID 63908

2013, Calitate şi complementaritate în învăţământul tehnic trans frontalier HURO/1001/118/2.3.1

2013, Profesor format – elev motivat – progres şcolar şi personal asigurat LLP-LdV/PLM/2013/RO/397

2012, Formarea profesională în domeniul tehnic – Şansă pentru o carieră de succes LLP-LdV/IVT/2012/RO/132

2011, Practical training in a real economic environment for the development of specific professional competences at a European level in the field of Tourism and Alimentation LLP-LdV/IVT/2011/RO/185

2010, Arhitectură şi religie-Să ne cunoaştem regiunile COM-PM/2010/PL/577/TM