Pentru ca DA, si NOI PUTEM!

DocumentePlan de Acțiume (PAS)
Planul Managerial Anual
Raportul anual privind starea educaţiei la LTVB
Regulamentul de organizare si funcționare a LTVB
Regulamentul Intern
Codul de Conduită
Graficul de Control al Directorului
Fișa Școlii

Documente in actualizare !!!!!!!