Pentru ca DA, si NOI PUTEM!

Directori

Director

Prof. Gheorghe Nicolae Cosmin

Profesor gradul I
-Absolvent Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie, Specializarea: Filosofie, 2001.
-Absolvent program de reconversie profesională, Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Economie și educație antreprenorială.

Declarație de Avere, Gheorghe Nicolae Cosmin
Declarație de Interese, Gheorghe Nicolae Cosmin

Director Adjunct

Prof. Pop Silvia

Profesor gradul I
-Absolventă Institutul Politehnic Iași, Facultatea de Tehnologia si Chimia Textilelor
Specializarea: Tehnologia Firelor si Tesaturilor, 1987.
-Absolventă Universitatea Europeană Drăgan Lugoj, Facultatea de Știinte Economice
Specializarea: Economia Comertului, Turismului si Serviciilor, 2012.